En euh… mogen we het stuk nog eens nalezen?

ByAnnelies Baeten

En euh… mogen we het stuk nog eens nalezen?

Een vraag die regelmatig wordt gesteld, maar waar niet altijd goed mee wordt omgegaan. Voor alle duidelijkheid: natuurlijk mag je de vraag stellen, maar het gros van de journalisten vindt ze vervelend. Het geeft hen het gevoel dat je hen wilt controleren en ze zien het tevens als extra tijdsdruk bovenop hun al zo strakke deadlines van alledag. Soms zal het dus kunnen, soms niet. Hoe pakken we dit best aan?

Stel vooraf de vraag

Voor interviews die zich als “moeilijk” aankondigen, omwille van een onderwerp dat gevoelig ligt bijvoorbeeld, vraag je best of het stuk kan worden nagelezen voordat het gesprek effectief plaatsvindt. In functie van het antwoord – een journalist kan dit nog altijd weigeren – kan je de juiste inschatting maken en al dan niet doorgaan met het interview.
Eens een interview heeft plaatsgevonden, is het veel moeilijker om dit aan te kaarten en een revisie te verzekeren. Het is en blijft tenslotte een gunst van de journalist om zijn stuk voor publicatie na te lezen. Om die reden moet je er ook over waken dat elke suggestie of opmerking die gemaakt wordt steek houdt. Een ongelukkige uitspraak tijdens een interview? Dat is erg jammer, maar die kan je niet meer ongedaan maken. Quotes kan je nu eenmaal moeilijk wijzigen. Het is hem enkel om de feitelijke onjuistheden te doen. Wie de teneur van een artikel wil veranderen en naar zijn hand wil zetten zal sowieso bot vangen. Bovendien zal dit door de journalist kwalijk en kwetsend opgevat worden, wat de relatie niet ten goede komt. Reken dan maar niet te snel op een volgend interview…
Ben je niet akkoord met de gekozen invalshoek en vrees je reacties bij medewerkers of aandeelhouders? Dan geeft het nalezen jou wel de kans om een antwoord voor te bereiden mochten er achteraf vragen komen. Belangrijk: wanneer een journalist jou zijn stuk toevertrouwt, probeer dan ook zo snel mogelijk te reageren. Niets zo vervelend als moeten wachten op feedback.

Evenwicht

Wanneer de journalist aanvaardt om zijn artikel te laten nalezen, verbindt hij zich er per definitie wel toe rekening te houden met eventuele opmerkingen. Indien bepaalde feiten of cijfers foutief zijn weergegeven, wordt van hem dan ook verwacht dat hij dit aanpast. Ben je echt niet akkoord met het stuk of blijkt dat de journalist een bepaald aspect niet volledig heeft begrepen? Neem dan je telefoon om dit op een rustige manier met hem te bespreken en uit te klaren. Laat dit echter altijd even bezinken en ga op zoek naar een compromis en het juiste evenwicht.

Voorbereiding is alles

Plan je een interview met een journalist? Je hebt vast wel al begrepen uit het voorafgaande dat het nalezen van een stuk niet heiligmakend is. Dé belangrijkste vuistregel is en blijft voorbereiding. Bepaal vooraf goed je kernboodschappen zodat je precies weet wat je wil vertellen. Een onsamenhangend betoog is niet duidelijk en het maakt er de taak van de journalist niet makkelijker op. Wie een duidelijk verhaal in gedachten heeft, heeft ook meer kans om datzelfde verhaal te zien terugkomen in het artikel. Denk vooraf na over mogelijke moeilijke vragen en hoe je daarmee wil omgaan en bereid je voor met een rollenspel of mediatraining.

Win-win

Het belangrijkste is dat zowel jij als de journalist op het einde van de rit tevreden is met het resultaat. Want vergeet niet: een interview hoort een win-win te zijn voor beide partijen.

Leave a Reply