Workshop C²: Medialandschap in België: Eendracht maakt macht?

ByLien Stockmans

Workshop C²: Medialandschap in België: Eendracht maakt macht?

C² organiseerde afgelopen week een workshop over de verschillen tussen het medialandschap van het Noorden en Zuiden van het land en nodigde Aubry Touriel (DaarDaar, VRT, RTBF…) en Pierre-François Lovens (La Libre Belgique) uit om het debat aan te zwengelen.

Gefragmenteerd medialandschap

De twee genodigden benoemden het feit dat België uit twee zeer verschillende mediaculturen bestaat en niet enkel omwille van het verschil in toegewezen budget. Ook de audiovisuele gewoonten van Franstaligen en Nederlandstaligen verschillen fundamenteel van elkaar. Franstalig België is zeer duidelijk op Parijs gericht (31% van het marktaandeel van de Franse zenders), terwijl de Nederlandstalige zenders hun eigen audiovisuele identiteit hebben ontwikkeld, waarbij de invloed van Amsterdam vrijwel onbestaande is. Daarnaast is er een groot gebrek aan kennis van het medialandschap in het andere deel van het land. Hoeveel Franstaligen kennen Bo Van Spilbeeck? Wat zegt de naam Benjamin Maréchal de Nederlandstaligen? Of meer algemeen, wie zijn de invloedrijke spelers in de media? Toen deze vragen aan de aanwezigen werden gesteld, bleef het zeer stil.

Welke toekomst hebben de media?

Eén ding hebben we echter gemeen: de toekomst van de media. Aan beide zijden van het land staan ze voortdurend onder druk (daling van de reclame-investeringen, opkomst van het digitale, toename van het aantal communicatiekanalen, enz.). Hoe kunnen de media een antwoord bieden aan deze uitdagingen? Sinds enkele jaren vinden er talrijke consolidaties plaats tussen persgroepen in België om synergieën en schaalvoordelen te bevorderen. Ook een betere communicatie en coördinatie tussen beide taalgemeenschappen zou een oplossing kunnen bieden. Al lijkt dat niet zo voor de hand te liggen. Zo publiceerde De Tijd en L’Echo onlangs de resultaten van eenzelfde studie, maar met een zeer verschillende conclusie. Nochtans delen ze dezelfde uitgeverij.

Anderzijds lijken vernieuwende projecten erin te slagen de kloof tussen het Vlaamse en Franstalige medialandschap te overbruggen. Een goed voorbeeld van zo een initiatief is de website ‘DaarDaar’. De website werd gelanceerd in 2015 en vertaalt dagelijks een selectie van artikels en editorials uit het Noorden van het land en wil op die manier Franstaligen stimuleren meer te weten te komen over het Vlaamse medialandschap. Aubry Touriel, die als journalist actief is langs beide kanten van de taalgrens, levert regelmatig een bijdrage aan DaarDaar. Zijn ambitie is om het begrip en de samenwerking tussen het Noorden en het Zuiden van het land te bevorderen. Hij hoopt zelfs in de toekomst meer en meer initiatieven te zien, in de vorm van programma’s of artikels die het nieuws van de andere taalgemeenschap verspreiden.

Leave a Reply